Sekite mus

PLB Seimai

1958 metų rugpjūčio 28 – 31 dienomis Niujorke (JAV) I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją ir išrinko Pirmąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą: Jonas Matulionis (pirmininkas), Eugenijus Čuplinskas, Kazys Grigaitis, Juozas Kralikauskas, Vytautas Meilus, dr.Juozas Sungaila ir Bronius Vaškelis.

IX Seimas

1997 m.
liepos 1–5 d., Vilnius
liepos 7 d. – Punskas, Lenkija

X Seimas

2000 m.
rugpjūčio 16–20 d. Vilnius

XI Seimas

2003 m.
liepos 7–11 d. Vilnius

XII Seimas

2006 m.
rugpjūčio 6–9 d. Vilnius

XIII Seimas

2009 m.
liepos 8–10 d. Vilnius

XIV Seimas

2012 m.
rugpjūčio 7–10 d. Vilnius

XV Seimas

2015 m.
liepos 14–17 d. Vilnius

XVI Seimas

2018 m.
liepos 8–11 d. Vilnius

XVII Seimas

2022 m.
liepos 17–20 d. Vilnius