Sekite mus
PLB valdybos kreipimasis į Rusijos ir Baltarusijos lietuvius
2022-03-16
Dar neužgijus Antrojo pasaulinio karo žaizdoms, Europoje atsivėrė naujas karas. Taiki ir suvereni Ukraina pirmoji turi atlaikyti Rusijos agresijos antpuolį. Gatvėse ir rūsiuose žūsta vaikai, moterys, seneliai. Ar jūs žinote kas vyksta Ukrainoje? Ar žinote, kad Putinas,…
PLB Ateities Fondas
2021-09-14

Temos

Bendruomenės (42)

PLB pirmininkė Dalia Henke sveikina pasaulio lietuvius šv. Velykų proga

2022-04-15 49 Views

Prelatas Edmundas Putrimas: Bendruomeniškumas yra kertinis krikščionybės bruožas

2021-03-05 382 Views

Kultūra ir švietimas (15)

PLB interneto svetainėje išskirtinis dėmesys lituanistiniam švietimui

2021-04-19 362 Views

„Pasaulio Lietuva“ - 2021

2021-04-13 863 Views

Sportas (5)

PLB sporto reikalų komisija į pasaulinę pandemiją pažvelgė kitu kampu

2021-02-09 711 Views

Virtualiame Olimpinės dienos bėgime dalyvavo lietuviai iš 32 pasaulio valstybių

2020-06-29 944 Views