Sekite mus

Istorija

1885 m.

Pasaulio lietuvių bendruomenės užuomazgos – 1885 Jungtinėse Amerikos Valstijose J. Šliūpo įsteigtas Susivienijimas visų lietuvininkų Amerikoje.

1932–1940m.

Lietuvoje veikė Draugija užsienio lietuviams remti

1935 m. rugpjūtis

Lietuvos draugijos iniciatyva Kaune sušauktas Pasaulio lietuvių kongresas įsteigė Pasaulio lietuvių sąjungą. Veiklą nutraukė II pasaulinis karas.

1958m.

1958 metų rugpjūčio 28–31 dienomis Niujorke (JAV) I Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimas priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją ir išrinko Pirmąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą: Jonas Matulionis (pirmininkas), Eugenijus Čuplinskas, Kazys Grigaitis, Juozas Kralikauskas, Vytautas Meilus, dr.Juozas Sungaila ir Bronius Vaškelis.

 
PDF Istorija