Sekite mus

„Pasaulio lietuvių angelas“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 2023 m. mini 65-ąsias įkūrimo metines. Šiai sukačiai paminėti PLB XVII Seimo metu nutarėme Angelų kalvoje pastatyti „Pasaulio lietuvių angelą“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 2023 m. mini 65-ąsias įkūrimo metines. Šiai sukačiai paminėti PLB XVII Seimo metu nutarėme Angelų
kalvoje pastatyti „Pasaulio lietuvių angelą“.

Įgyvendinus projektą, Lietuvoje atsiras Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, jos jubiliejų ir jos siekius įamžinanti skulptūra gausiai
lankomoje Angelų kalvoje Trakų rajone. PLB XVII Seime susirinkę atstovai iš 36 šalių lietuvių bendruomenių pasirinko tautodailininko Sauliaus Lampicko koplytstulpio projektą, kuriame du angelai yra apglėbę gyvybės / tautiškumo medį, besistiebiantį į saulę. Skulptūra simbolizuoja Lietuvos ir užsienio  lietuvių bendrystę ir vienybę, saugant ir puoselėjant lietuvybę, kalbą, tradicijas ir istorinę atmintį. Skulptūroje daug tautiškų motyvų ir simbolių.

Pagrindinis akcentas – esame viena tauta ir puoselėjame tai, kas mus jungia ir kas yra mums brangiausia – meilė savo Tėvynei. Tikimės, kad Angelų kalva taps pasaulio lietuvių lankytina vieta, o „Pasaulio lietuvių angelas“ – mūsų tautos bendrystės ir vienybės simboliu.

Šio koplytstulpio pastatymas, minint Pasaulio Lietuvių Bendruomenės įkūrimo 65-ąsias metines, yra nuoširdžiausia padėka visiems tautiečiams išeivijoje, diasporoje ir Lietuvoje už bendrystę ir susitelkimą dirbant „vardan tos…“.

Tad kviečiame jus, kraštų lietuvių bendruomenes, telktis ir rinkti aukas, kad drauge galėtume pastatyti „Pasaulio lietuvių angelą“ Lietuvoje.

KURKIME PLB ISTORIJĄ KARTU!

Jūsų aukų lauksime iki 2023 m. liepos 6 d.

Bendruomenės ir individualūs rėmėjai, paaukoję 1000 eurų ir daugiau, bus pagerbti atminimo lentelėje. Aukos nuo 100 eurų skelbiamos (aukotojams leidus) PLB metraštyje „Pasaulio lietuvis“. „Pasaulio lietuvių angelas“ bus atidengtas ir pašventintas 2023 m. rugpjūčio 3 d. Angelų kalvoje, Trakuose dalyvaujant šio projekto idėjos iniciatoriams – Oslo lietuvių bendruomenės folkloro ansambliui „Gabija“ ir jos vadovams Elenai ir Skirmantui Valiuliams.