Sekite mus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

PLB ir PLJS lyderių suvažiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti. Suvažiavimas vyko Nidoje, 2019 m. liepos 1–4 dienomis.

Valdyba

DALIA HENKE
PLB Pirmininkė
ROLANDAS ŽALNIERIUS
Pirmininkės pavaduotojas, Visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisijos pirmininkas
VIDA BANDIS
PLB atstovė Lietuvoje
KĘSTUTIS EIDUKONIS
Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas
EGLĖ GARRICK
Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė
JŪRATĖ CASPERSEN
Kultūros komisijos pirmininkė
SIGITA ŠIMKUVIENĖ
Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė
EDMUNDAS PUTRIMAS
Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas
LAURYNAS MISEVIČIUS
Sporto reikalų komisijos pirmininkas
ALVIJA ČERNIAUSKAITĖ
Švietimo komisijos pirmininkė
LAURYNAS GERIKAS
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas
Rimvydas Rubavičius
PLJS pirmininkas