Sekite mus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

PLB XVII Seime, 2022 m. liepos 20 d.

 

Valdyba

DALIA HENKE
PLB Pirmininkė
LAURYNAS MISEVIČIUS
PLB pirmininkės pavaduotojas, Sporto reikalų komisijos pirmininkas
LAURYNAS GERIKAS
Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas
ERNESTA KAZLAUSKAITĖ–TSAKONA
Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė
JŪRATĖ CASPERSEN
Kultūros komisijos pirmininkė
AUŠRA ANDRIUŠKAITĖ
Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė
ALVIJA ČERNIAUSKAITĖ
Švietimo komisijos pirmininkė
IRMA PETRAITYTĖ-LUKŠIENĖ
Visuomeninių reikalų ir specialių projektų komisijos pirmininkė
AURELIJA ORLOVA
Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė
Ingrida Vaznelytė
PLJS atstovė