Sekite mus

Bendruomenės

Lietuvybė Rugalande

2023-01-10 85 Views Norvegija

Zenonas Mačiulaitis Rugalando lietuvių bendrija (RLB) įsteigta 2012 m. sausio 14 d. Sandneso mieste, Rogalando apskrityje, pietvakarių Norvegijoje. Bendrijos kūrimosi užuomazgos siekia 2011 metų pabaigą, kai per socialinius tinklus Viktorija Rudytė-Davies Stavangerio apylinkėse gyvenančius lietuvius sukvietė aptarti bendrijos steigimo. Bendrija yra viena iš didžiausių Norvegijoje susikūrusių lietuvių bendruomenių. Pagal bendrijos įstatus, valdyba renkama kas 2

Skaityti plačiau

Paskutinė Prel. Edmundo Putrimo žinia šioje žemėje: Kalėdinis laiškas pasaulio lietuvių bendruomenėms

2022-12-24 628 Views

Mieli pasaulio lietuviai, Prelato Edmundo Putrimo iškeliavimas amžinybėn pribloškė daugelį mūsų. Daugeliui jis buvo bičiulis, įsiklausantis mokytojas, palydėtojas. Gerai žinome, kaip prelatas uoliai planavo savo laiką. Jis buvo parašęs jau ir Kalėdinį laišką pasaulio lietuvių bendruomenėms. Tegul šis laiškas keliauja kaip paskutinė prelato Putrimo žinia šioje žemėje. Šventos Kalėdos byloja apie viltį, kad Dievas niekada

Skaityti plačiau

PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Šv. Kalėdų proga

2022-12-21 143 Views

Mielieji lietuviai pasaulyje, Vienintelis visiems palinkėjimas 2023 metams – Ukrainos pergalė! Tegu sunkumai mus užgrūdina, tapkime išmintingesni. Ir siekime taikos: savyje, savo šeimoje, savo tautoje ir pasaulyje. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu linkiu susikaupimo ir ramybės kupinų artėjančių šv. Kalėdų! D. Henke

Skaityti plačiau

Prisimename Nyderlandų lietuvių bendruomenės įkūrėją Mirgą Augustaitytę-van Spanje

2022-12-12 42 Views Nyderlandai

Rasa Sagė Nyderlandų lietuvių bendruomenės įkūrėja ir pirmininkė Mirga Augustaitytė-van Spanje keturiasdešimt septynerius savo gyvenimo metus buvo pasišventusi šios bendruomenės siela. Po karo ji pirmoji subūrė saujelę lietuvių. Nors jų nebuvo daug, tačiau visi vienas kitam buvo be galo svarbūs. Gorbačiovo laikais ir vėliau, Lietuvai kovojant už nepriklausomybę, Mirga dažnai kalbėjo per olandų televiziją, davė

Skaityti plačiau

Skaudi netektis Pasaulio Lietuvių Bendruomenei – mirė prelatas Edmundas Putrimas

2022-11-15 122 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė giliai liūdi netekusi prelato Edmundo Putrimo, ilgamečio nuoširdaus savo kolegos, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai. Prelatas Edmundas Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte, Kanadoje. 1980-aisiais įstojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje, o 1985 m. popiežiaus Jono Pauliaus II Romoje buvo įšventintas kunigu. 2003 m. paskirtas

Skaityti plačiau

Lietuvių kultūrinė raiška Danijoje

2022-10-31 108 Views Danija

Danija – Europos šiaurinėje dalyje, tarp Baltijos ir Šiaurės jūros, esanti šalis. Valstybė įsikūrusi Jutlandijos pusiasalyje bei aplinkinėse salose – Danijos salyne, Šiaurės Fryzų salose ir Bornholme. Danija turi vienintelę – 68 kilometrų ilgio – sausumos sieną su Vokietija Jutlandijos pietuose. Daug kas iš mūsų Daniją pažįsta kaip vaikų literatūros rašytojo Hanso Christiano Anderseno, daniško hygge,

Skaityti plačiau

Italijos lietuvių bendruomenei – 70

2022-10-07 103 Views Italija

Bardžio miestelis Emilijos-Romanijos regione tik geografiškai toli nutolęs nuo Lietuvos. Iš tiesų, Lietuvos vardas čia visiems gerai žinomas lietuvių dvasininko, monsinjoro Vinco Mincevičiaus pastangų dėka. Būtent čia vyko ir 6-asis Italijos lietuvių suvažiavimas, kuriame pagerbtas ne tik bendruomenės įkūrėjas V. Mincevičius, bet ir paminėta svarbi data – 70-asis Italijos lietuvių bendruomenės jubiliejus. Renginio organizatorė Emilijos-Romanijos

Skaityti plačiau

Vokietijos lietuvių bendruomenė: pilietiškumas nemiršta, jis apsnūsta ar užmiega

2022-09-27 110 Views Vokietija

Irma PETRAITYTĖ-LUKŠIENĖ „Vokietijos lietuvių bendruomenė (VLB) visada buvo pilietiška. Kai Lietuva buvo pavergta, mes turėjome kalbėti už Lietuvą“, – prisimena buvusi VLB valdybos pirmininkė, ilgametė Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja ir kuratorijos bei Lietuvos kultūros instituto valdybos narė Marytė Šmitienė, kuriai šiais, 2022-aisiais, metais LR užsienio reikalų ministras skyrė garbės ženklo medalį už ypatingus nuopelnus puoselėjant

Skaityti plačiau

Lietuvių bendruomenė Švedijoje: 76 metai bendrystės keliu

2022-09-17 99 Views Švedija

Deimantė ŽUKAUSKIENĖ Atsigręžus į praeitį, lietuvių buvimo pėdsakų Švedijoje galime ieškoti jau po 1863–64 metų sukilimo. Lietuvos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjai buvo susirinkę į 1915 ir 1917 m. Stokholmo lietuvių konferencijas, kuriose kalbėjosi apie Lietuvos ateities ir bendros veiklos galimybes. 1917–1918 m. Stokholme veikė Lietuvių spaudos biuras, įsteigtas diplomato, rašytojo Igno

Skaityti plačiau

Užgeso Lietuvos švyturys Australijoje visuomenininkas, buvęs Krašto valdybos pirmininkas Antanas Čibiras

2022-08-31 182 Views

Nuoširdžiai liūdime netekę PLB XVI Seimo nario, aktyvaus lietuvybės puoselėtojo, Australijos lietuvių bendruomenės nario, buvusio bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Antano Čibiro. Antanas Čibiras savo gyvenimu ir ilgamete nenuilstama visuomenine veikla liudijo meilę Lietuvai. Tebūnie Antano Čibiro atminimas – įpareigojimas mums tęsti lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje. Reiškiame gilią užuojautą Antano Čibiro žmonai Diane

Skaityti plačiau