Sekite mus

XI Seimas

2003 m. liepos 7–11 d. Vilnius
PDF Dokumentas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKO VYTAUTO KAMANTO PRANEŠIMO IŠTRAUKOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XI SEIMUI

PDF Dokumentas

NUTARIMŲ KOMISIJOS IŠVADOS

PDF Dokumentas

DĖL VASAROS STOVYKLŲ LIETUVOJE UŽSIENIO LIETUVIŲ KILMES MOKSLEIVIAMS

PDF Dokumentas

DĖL ŠVIETIMO REIKALŲ

PDF Dokumentas

DĖL SPORTO VEIKLOS PLĖTOJIMO

PDF Dokumentas

DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDO

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ

PDF Dokumentas

DĖL NAUJOS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VIZIJOS

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO NR. 320 „DĖL POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS ĮVAIZDŽIO PASAULYJE

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVIŲ KATALIKŲ IR EVANGELIKŲ SIELOVADOS