Sekite mus

XII Seimas

2006 m. rugpjūčio 6–9 d. Vilnius
PDF Dokumentas

DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS

PDF Dokumentas

DĖL VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO

PDF Dokumentas

DĖL VALSTYBINĖS KALBOS

PDF Dokumentas

DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO LIETUVAI

PDF Dokumentas

DĖL UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ STUDENTŲ STUDIJŲ GALIMYBIŲ LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

PDF Dokumentas

DĖL PLB SEIMO ATSTOVŲ

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VEIKLOS RĖMIMO

PDF Dokumentas

DĖL NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO YPATINGOSIOS DALIES DOKUMENTU PRIEINAMUMO

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VARDŲ RAŠYMO

PDF Dokumentas

DĖL MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ UŽSIENIO LIETUVIŲ MOKYKLOSE

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS UŽSIENIO LIETUVIŲ KLAUSIMAIS

PDF Dokumentas

DĖL MASINĖS EMIGRACIJOS IŠ LIETUVOS SUSTABDYMO

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMISIJOS EMIGRACIJOS KLAUSIMAMS IKURIMO

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO PROCEDŪRŲ SUPAPRASTINIMO

PDF Dokumentas

DĖL LIETUVIŠKŲ TV LAIDŲ TRANSLIAVIMO PASAULIUI

PDF Dokumentas

DĖL KALBOS KULTŪROS

PDF Dokumentas

DĖL INFORMACIJOS APIE OKUPACIJĄ IR LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ PLATINIMO UŽSIENIO ŠALYSE

PDF Dokumentas

DĖL ARCHYVINĖS MEDŽIAGOS IŠSAUGOJIMO

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIO