Sekite mus

IX Seimas

1997 m. liepos 1–5 d., Vilnius liepos 7 d. – Punskas, Lenkija
PDF Dokumentas

PLB SEIMO NUTARIMŲ KOMISIJOS IŠVADOS

PDF Dokumentas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS PIRMININKO BRONIAUS NAINIO PRANEŠIMO IŠTRAUKOS PLB IX SEIMUI.

PDF Dokumentas

PLB PARAMA LIETUVIŠKAM ŠVIETIMUI

PDF Dokumentas

LIETUVOS VAIKŲ GLOBOS BŪRELIS

PDF Dokumentas

HUMANITARINĖ PAGALBA LIETUVAI

PDF Dokumentas

APIE IX PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMĄ