Sekite mus

Užgeso Lietuvos švyturys Australijoje visuomenininkas, buvęs Krašto valdybos pirmininkas Antanas Čibiras

2022-08-31 83 Views

Nuoširdžiai liūdime netekę PLB XVI Seimo nario, aktyvaus lietuvybės puoselėtojo, Australijos lietuvių bendruomenės nario, buvusio bendruomenės Krašto valdybos pirmininko Antano Čibiro.

Antanas Čibiras savo gyvenimu ir ilgamete nenuilstama visuomenine veikla liudijo meilę Lietuvai. Tebūnie Antano Čibiro atminimas – įpareigojimas mums tęsti lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo darbus visame pasaulyje.

Reiškiame gilią užuojautą Antano Čibiro žmonai Diane Čibiras, vaikams, artimiesiems, Australijos lietuvių bendruomenei ir visiems, turėjusiems galimybę pažinoti šią išskirtinę asmenybę.

PLB valdyba