Sekite mus

Švedijos lietuvius į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio šventę subūrė projektas „Čia skamba Laisvė!“

2020-04-22 495 Views Švedija

Kiek laisvi esame ir kokie būsime ateityje? Kaip išlaikysime lietuvišką identitetą gyvendami Švedijoje? Šiuos ir daugelį kitų klausimų kėlėme minėdami Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje.

Kiekvienais  metais Stokholmo „Saulės“ mokyklos bendruomenė turi galimybę diskutuoti su mokiniais apie Lietuvos istoriją, tradicijas, tapatybę. Gražiai ir prasmingai švenčiamos Vasario 16-osios  ir Kovo 11-sios šventės, vyksta Sausio 13-osios paminėjimas.

Šie metai lietuvių tautai ypatingi. Jau trisdešimt metų Lietuvos trispalvė išdidžiai plevėsuoja Gedimino bokšte. Tad artėjant gražiam ir prasmingam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio jubiliejui, Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos bendruomenė drauge su Lietuvių bendruomene Švedijoje nusprendė paminėti šią progą išskirtinai ir parengė projektą „Čia skamba Laisvė“.

Įgyvendinant šį projektą buvo suburta Švedijos lietuvių bendruomenė švęsti drauge Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, tokiu būdu kurti Lietuvos teigiamą įvaizdį Švedijoje, stiprinti išvykusių užsienio lietuvių ryšį su gimtuoju kraštu bei išsaugoti identitetą. Projekto kontekste buvo organizuojami du renginiai Stokholme: edukacinis renginys-seminaras  „Sutartinės jungia mus“ ir  renginys „Čia skamba Laisvė!“, kurie vyko 2020 m. kovo 7–8 d.

Edukacinė pamoka

Renginio-seminaro „Sutartinės jungia mus“ metu buvo mokomasi dainuoti lietuvių liaudies dainas – sutartines. Mokymus vykdė profesionali sutartinių atlikėją iš Lietuvos drauge su Stokholmo lituanistinės „Saulės“ mokyklos folkloro ansambliu „Bitkrėslė“. Sutartinių vakaras buvo atviras ir lietuvių bendruomenei, ir norintiems susipažinti su sutartinėmis bei kultūra ne lietuvių kilmės svečiams. Renginys sulaukė ypatingo populiarumo. Dalindamiesi įspūdžiais vakaro dalyviai pabrėžė, kad šiais laikais sutarimas yra didi vertybė, kurią turime puoselėti ir  perteikti savo vaikams, o dainavimas – tai geriausia forma išsaugoti kalbą ir bendrystę, nes ne veltui Lietuvos kovoms už nepriklausomybę 1988–1991 metais suteiktas „Dainuojančios revoliucijos“ pavadinimas. Būtent lietuvių liaudies dainos jungė, sutelkė žmonės ir suteikė stiprybės kovoti nelygioje kovoje.

Kovo 8 dieną Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio veiklas ir iniciatyvas sujungė lietuvių bendruomenės Švedijoje ir „Saulės“ mokyklos šventė. Renginio ,,Čia skamba Laisvė!“ metu buvo organizuota diskusija ir aptariamas laikotarpis, kai buvo siekiama Lietuvos  Nepriklausomybės nuo SSRS Baltijos valstybėse (1988–1991 m.), prisiminti „Dainuojančios revoliucijos“ įvykiai, prisiminta lietuvių išeivijos lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo patirtis, aptarti to laikotarpio Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbiausi istoriniai momentai bei  jų perteikimo jaunajai kartai svarba. Buvo diskutuojama apie lietuvybės išsaugojimą ir puoselėjimą, išsakytos įdomios mintys apie asmenybės ir valstybės laisvę. Smagu, kad diskusijoje dalyvavo karta, kuri prisiminė laikotarpį, kai asmenybės laisvė buvo užgniaužta, ir karta, kuri gimė laisvoje šalyje.

Po emocingos ir jautrios diskusijos didelėje ABF salėje vyko Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo 30-mečio šventė. Renginio viešnia Laurita Peleniūtė sujungė visus renginio dalyvius pakviesdama drauge dainuoti sutartines. Buvo nepaprastai smagu stebėti, kaip greitai visi įsitraukia į gana sudėtingą sutartinių atlikimo procesą ir salę užlieja harmoningas balsų skambesys. Dainos sujungė visus – mažus, didelius, lietuvius ir užsienio svečius.

Apdovanojami konkursų laureatai.

Renginio metu buvo apdovanotas Lietuvos istorijos žinovo konkurso nugalėtojas, taip pat  apdovanoti mokiniai, dalyvavę įgyvendinant projekto vykdomo dailyraščio rašymo ir atviruko, skirto Lietuvai, konkurse „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Šiame konkurse dalyvavo ir  patys mažiausi, kurie piešė, rašė abėcėlę. Džiugu, kad į šias projekto veiklas aktyviai  įsitraukė mokiniai iš „Draugystės“ mokyklėlės Geteborge (Göteborg), lituanistinės mokyklos „Antilopenskolan“ (Klippan), lituanistinės mokyklėlės „Gintaras“ (Landskrona), „Gintaro“ lituanistinės mokyklos (Skåne), taip pat mokiniai, besimokantys lietuvių kalbos Upsaloje (Uppsala), Landskronoje Kungsbacka Specialpedagogiskt centrum, Noršiopinge (Norrköping),  Språkcentrum Geteborgo krašte, Hesleholmo (Hässleholm) krašte. Iš atsiųstų konkursui darbų buvo sukurtas skaitmeninis filmukas, kuris buvo pademonstruotas renginio metu. Vaikų teksto dailyraščiai ir piešiniai sužavėjo nuoširdžiomis pastangomis ir kūrybingumu.

Taip pat renginio metu pagerbti lietuvybės puoselėtojai Švedijoje ir lietuvių kalbos mokytojai. Po oficialios renginio dalies šokio sūkuryje smagiai sukosi Stokholmo „Saulės“ lituanistinės mokyklos mokinių tautinių šokių ansamblis „Vijurkas“ ir visus drauge dainuoti kvietė „Saulės“ mokyklos folkloro ansamblis „Bitkrėslė“.

Projekto veiklų organizavimas parodė, kad laisvės ir lietuvybės dvasia stipriai vienija mus. Į projekto organizavimo veiklas įsitraukė gausus būrys savanorių, entuziastų, kuriuos vienijo mintys skleisti žinią apie lietuvių tautos laisvės troškimą ir pastangas išlikti laisviems neprarandant lietuviško identiteto.

Labai džiaugiamės gražiu, nuolatiniu bendradarbiavimu su Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kurių suteikta parama leido įgyvendinti projektą ,,Čia skamba Laisvė!“, o padovanoti suvenyrai, tautinė atributika, knygos pradžiugino mokinius ir šventės dalyvius.

Ačiū visiems, sukūrusiems vienybės jausmą! Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Stokholmo „Saulės“ mokyklos bendruomenė