Sekite mus

Susitikimas su LR Krašto apsaugos ministerija: aptarti strateginiai planai ir PLB dalyvavimas stalo pratybose

2022-08-14 170 Views

Vienas pagrindinių PLB tikslų ateinantiems 3 metams: veiksmingas diasporos piliečių įsitraukimas į šalies gynybą ir efektyvus potencialių agresorių atgrasymas.

rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje privalome išlikti budrūs, atsparūs hibridinėms atakoms ir pasirengę pilietiniam pasipriešinimui. Aktyvi, kritiškai mąstanti, gintis gebanti ir pasiruošusi visuomenė gali suveikti kaip atgrasymo priemonė. Potencialūs agresoriai, matydami visuomenės pasiryžimą priešintis, gali būti labiau linkę atsisakyti invazinių ketinimų.

Tuo tikslu, 2022 m. rugpjūčio 4 d. PLB valdybos nariai Irma Petraitytė-Lukšienė ir Laurynas Gerikas susitiko su LR Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Gynybos politikos grupės atstovu Andriumi Vaivada.

Susitikimo metu pristatytos PLB XVII Seimo priimtos rezoliucijos dėl pilietinio susitelkimo ir Ukrainos palaikymo, aptartas PLB ir visų kraštų galimas indėlis stiprinant piliečių atsparumą ir pilietinę valią, suderintos PLB įsitraukimo galimybės KAM-VRM stalo pratybose, vyksiančiose šių metų rugsėjo 15 d.

KAM Gynybos politikos grupė yra atsakinga už nuoseklią mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo politiką, strategijų kūrimą ir jų įgyvendinimą, įtraukiant pilietines ir kitas organizacijas. Kaip pabrėžia KAM, šalies gynyba yra efektyvi tada, kai joje dalyvauja visi piliečiai pagal savo galimybes ir gebėjimus.

Todėl viena iš PLB užduočių bendradarbiaujant su KAM ir kitomis susijusiomis organizacijomis parengti ateinančių 3 metų strateginį planą, kaip PLB galėtų prisidėti prie pilietinio susitelkimo perduodant pilietinio pasipriešinimo žinias ir įgūdžius diasporoje.

Nacionalinę darbotvarkę „Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategija“ rasite čia.

Primename, kad PLB XVII Seimas priėmė keturias susijusias rezoliucijas:

DĖL KEIČIAMO VISUOMENINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS TIKSLO

DĖL PILIETINIO SUSITELKIMO

DĖL UKRAINOS PALAIKYMO

DĖL GEDIMINO LEGIONO PALAIKYMO

Visos rezoliucijos pasiekiamos:

https://plb.lt/seimai-category/xvii-seimas/

PLB Seimas, aukščiausias PLB valdymo organas, yra šaukiamas kas treji metai. Tai vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje. PLB Seimas sprendžia visus PLB klausimus, renka PLB valdybą, Kontrolės komisiją ir PLB Konfliktų sprendimo komitetą.