Sekite mus

Lietuvos ir diasporos ryšių stiprinimas

2021-09-14 1138 Views

Jau ketvirtą dešimtmetį su lietuvių diaspora glaudžius ryšius palaikantis Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) savo erdvėse diskusijoms sukvietė pasaulio lietuvių bendruomenių narius, akademikus, politikus, Lietuvos mokyklų mokytojus ir moksleivius,  pasaulio lietuvius vienijančių Lietuvoje veikiančių organizacijų atstovus bei visus siekiančius geriau pažinti lietuvių diasporos pasaulį.

Spalio 21 d. vyksiantį Forumą organizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Draugija pasaulio lietuviams pažinti (DPLP). Renginyje buvo galima dalyvauti gyvai arba nuotoliniu būdu.

„Nuo universiteto atkūrimo 1989 m. VDU tapo erdve Lietuvos visuomenės ir lietuvių diasporos dialogui, bendrai diskusijai. Universitete kartu dirbo tokie Lietuvos ir lietuvių diasporos akademikai kaip Algirdas Avižienis, (a.a.) Bronius Vaškelis, Viktorija Skrupskelytė, Jurgis Vilemas, Antanas Karoblis, tad ir šiuo renginiu siekiame prisidėti prie Lietuvos ir diasporos ryšių stiprinimo“, teigia VDU rektorius Juozas Augutis.

Lietuvos ir diasporos ryšių stiprinimas – visuomeninė iniciatyva

Daugiau nei 20 metų lietuvių išeivijos istoriją tyrinėjantis VDU profesorius Egidijus Aleksandravičius teigia, kad labai svarbu atkreipti dėmesį, į tai, jog ankstesniais laikmečiais Lietuvoje globalios tautos solidarumu rūpinosi ne tiek valdininkai, kiek laisvi ir į Draugiją Užsienio Lietuviams Remti susibūrę piliečiai. „Laisvi su laisvais susitikę pasaulio lietuviai pasiekė organizuoto bendrabūvio viršukalnę 1935-aisiais metais, Kaune susirinkus pasaulio lietuvių Kongresui“, tikina E. Aleksandravičius.

„Sekant tokia istorine eiga, prieš keletą metų susibūrusi Draugija pasaulio lietuviams pažinti prisideda prie šio renginio organizavimo ir siekia, kad ryšiai tarp Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių lietuvių neapsiribotų tik valstybės institucijų kontaktais su pagrindinėmis išeivijos organizacijomis, bet išsiplėstų ir į visuomenių santykių dirvą bei apimtų įvairiausias veiklos sritis, pomėgius, tikslus ir jų siekiančius judėjimus, draugijas, klubus, ir nevyriausybines organizacijas“, pasakoja DPLP valdybos narys VDU istorikas dr. Egidijus Balandis.

2021 m. forumas – vienas iš pasirengimo referendumui dėl pilietybės išsaugojimo žingsnių

Ruošiantis būsimam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, vienu iš svarbiausių prioritetų tampa siekis suartinti lietuvių diasporą ir Lietuvos visuomenę.

Forume svarstyta kaip palaikyti ryšį su lietuvių diaspora, apžvelgta užsienio šalyse veikiančių lietuvių bendruomenių veikla ir aptarti Lietuvoje susiorganizavusių pasaulio lietuvių regioninių bendruomenių (pasaulio alytiškių, pasaulio anykštėnų ir kt.) bei jaunimo organizacijų tikslai.

Pasak Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke, šis forumas skirtas suburti lietuvybę puoselėjančius ir Lietuvą užsienyje atstovaujančius lietuvių bendruomenių narius su piliečiais Lietuvoje. „Svarbu, kad vieni apie kitus daugiau žinotume ir vieni kitus pažintume. Tai galėtume įvardinti pasiruošimu planuojant antrąjį Pasaulio lietuvių kongresą“, tikina D. Henke.

Renginį globoja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen.

Renginio rėmėjai: