Sekite mus

XVII Seimas

2022 m. liepos 17–20 d. Vilnius  
PDF Dokumentas

DĖL KEIČIAMO VISUOMENINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS TIKSLO

PDF Dokumentas

DĖL GEDIMINO LEGIONO PALAIKYMO

PDF Dokumentas

DĖL ETNINIŲ ŽEMIŲ BALTARUSIJOS GARDINO SRITYJE

PDF Dokumentas

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NARIŲ KADENCIJŲ

PDF Dokumentas

DĖL REZOLIUCIJŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

PDF Dokumentas

KREIPIMASIS Į MINISTRĘ PIRMININKĘ INGRIDĄ ŠIMONYTĘ

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL RINKIMŲ Į PLB VALDYBĄ IR VEIKLOS KOMISIJAS

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL INFORMACIJOS APIE LITUANISTINĮ ŠVIETIMĄ SKLAIDOS

PER DIPLOMATINES ATSTOVYBES

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL BENDRUOMENIŲ ETNINĖSE LIETUVIŲ ŽEMĖSE GYVAVIMO IR VEIKLOS TVARUMO IŠLAIKYMO BEI ILGALAIKĖS STRATEGIJOS SUKŪRIMO

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL SOLIDARUMO ĮNAŠŲ

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA
DĖL SPORTO REIKALŲ

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KULTŪROS MINISTERIJA

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL PILIETINIO SUSITELKIMO

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL UKRAINOS PALAIKYMO

PDF Dokumentas

ПРО ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA

DĖL PROJEKTO „PASAULIO LIETUVIŲ ANGELAS“

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA
DĖL PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KONSTITUCIJOS KALBOS

PDF Dokumentas

REZOLIUCIJA
DĖL INFORMACIJOS SKLAIDOS

PDF Dokumentas

PLB XVII SEIMO LEIDINYS