Sekite mus

Prasmė būti kartu

2020-04-22 655 Views Ispanija

2019 m. liepos 1–4 dienomis Nidoje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti, dalyvavo atstovai iš 27 šalių lietuvių bendruomenių.

Pirmą kartą tokiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės renginyje dalyvavo Lietuvių Bendruomenės Katalonijoje (Barselona) valdybos pirmininkas, Ispanijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narys Tomas Dinsmonas.

Tomas Barselonos mieste gyvena ketverius metus, tačiau per šį neilgą laikotarpį, jau pirmaisiais  gyvenimo Ispanijoje metais jam pavyko suburti lietuvius į bendruomenę, užmegzti ryšius su kitomis lietuvių bendruomenėmis Ispanijoje, aktyviai įsijungti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, aktyviai prisidėti prie PLB  pilietinės iniciatyvos „Mūsų metas DABAR2019“.

„Aš jau balsavau!“ Lietuvių bendruomenės atstovas rinkimų komisijoje konsulate Valensijoje

Kokia Tavo istorija, kokios priežastys lėmė išvykti iš Lietuvos ir įsikurti Barselonoje?

Tikriausiai gyvenimo realijos susiklostė taip, jog norėjosi, tiksliau, reikėjo pokyčio, o kartu – naujų iššūkių, naujų veidų, erdvės asmeninei ir profesinei veiklai, savęs realizavimui. O ir su greitai bėgančiu laiku vis dažniau ėmiau galvoti, jog gyvename kartą, ne du. Turbūt tam tikra prasme tai ir tapo viena iš pagrindinių varomųjų jėgų judėti pirmyn, nebijoti pokyčių, prisijaukinti nežinomybės jausmą ir išmokti keliauti su šypsena ir ramybe širdyje.

Prieš persikeldamas gyventi į Barseloną šiame pasakiškai gražiame pasaulio mieste buvau buvęs bene  6 kartus – bandžiau net suskaičiuoti (šypsosi), ir besilankant joje subrendo pojūtis, kad tai yra ta vieta, kurioje norėčiau gyventi, kurioje gera būti, su kuria norėčiau sieti savo ateitį. Profesiniams vėjams susiklosčius palankiai (ir gan greitai – ačiū Tam, kuris kažkur aukščiau) į Barseloną atvykau jau turėdamas darbo sutartį. Šiuo metu dirbu tarptautinėje informacinių technologijų kompanijoje, kuruoju stambių ir vidutinių verslo klientų padalinį Europos regione. Džiaugiuosi ir esu laimingas, kad lūkesčiai, kuriuos turėjau prieš išvykdamas Ispanijon ir tikėdamasis pokyčio, pasiteisino. Barselona yra absoliučiai ta vieta, kurioje gera gyventi, atrasti gyvenimo ritmo balaną, skubėti lėtai, gyventi čia ir dabar. Barselonoje beveik visada šviečia saulė (statistika sako, kad daugiau, nei 300 dienų per metus), o giedras dangus pabudus ryte negali nesukurti geros nuotaikos. Lyginant gyvenimo tempą čia ir Lietuvoje – Ispanijoje yra lėtesnis (to, matyt, irgi ieškojau), čia sutinku daugiau kasdienio pozityvo, tikrų šypsenų, o kur dar šviežia, gardi Ispaniška virtuvė, jūra mieste – gal dėl to mano integracija naujajame mieste nebuvo sudėtinga.

Atvykęs į Barseloną pradėjai ieškoti lietuvių. Kas paskatino burti tautiečius?

Na, matyt, tokia jau ta mano asmenybė, ar, kaip liaudyje sakoma, „nerami dūšia“. Tiesa, aš ir Lietuvoje buvau aktyvus visuomenininkas, organizatorius, jaunimo organizacijų narys, mėgau dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Dar vidurinės mokyklos laikais buvau mokinių tarybos siela (pamenu, bičiuliai sakydavo: „Tu jau gimei su mikrofonu rankose.“), studijų laikais įsitraukiau į aktyvią studentų sąjungos veiklą, Debatų programą Lietuvoje,  kurioje dalyvaudami jaunieji lyderiai mokosi debatų meno, tobulina viešojo kalbėjimo, argumentacijos, kritinio mąstymo įgūdžius. Matyt, jau tada atėjo tas noras ir supratimas, kaip reikia burti žmones, kokia to vertė ir prasmė.

Atvykęs gyventi į Barseloną turėjau keletą pažįstamų lietuvių, su kuriais ėmėme bendrauti. Be abejo, jie taip pat pažinojo keletą kitų tautiečių, gyvenančių Barselonoje ir aplink, Katalonijos regione. Bendraudamas su lietuviais gan greitai supratau, jog iki tol nebuvo vieno jungiančio organizmo, vienos vietos, erdvės tautiečiams būti, burtis, bendrauti. O noras buvo. Ir didelis, kaip ir iniciatyva veikti drauge. Tiesa, Barselonoje jau keletą metų veikė lituanistinė mokyklėle, kuri kartą per mėnesį kviesdavo ir kviečia įvairaus amžiaus vaikučius į įvairias pamokėles ir tokiu būdu stengiasi puoselėti lietuvių kalbą, tautiškumą. Tačiau tuo pačiu metu supratome, kad bendruomenė, jos žmogiškasis potencialas tiek skaičiumi, tiek veiklos krypčių prasme yra kur kas didesnė, platesnė, o tautiečiai nori burtis, bendrauti, dalintis informacija, sužinoti, patarti, švęsti lietuviškas šventes, kurti savo tradicijas.

LBK kasmetinis „Tautiškos giesmės“ giedojimas Barselonoje

Susipažinome ir pradėjome glaudžiai ir produktyviai bendradarbiauti su Lietuvos konsulatu Valensijoje ir ambasada Madride, užsimezgė glaudus ir kokybiškas ryšys (ačiū jiems už tai), tad nieko nelaukdami,  2017 metų vasario 16-osios proga, susirinkome bene 100 lietuvių ir, dalyvaujant konsului Valensijoje p. Dainiui Šriubšai, bendrai nutarėme, kad norime ir galime būti Bendruomene – burtis „po vienu skėčiu“, turėti aiškią bendruomeninę viziją ir misiją, išsirinktą bendruomenės valdybą (nors patys save dažniau vadiname „aktyvu“). Labai džiugu, kad žmonės suprato ir palaikė šią idėją, jausdami natūralų poreikį bendrauti, ir ėmė jungtis prie naujosios bendruomenės, nieko nereikėjo dirbtinai raginti, kviesti. Manau, kad būtent šis noras, prasmė būti kartu, jungtis dėl bendruomeniškos idėjos ir tautiškumo puoselėjimo ir yra tas „varikliukas“, vedantis pirmyn ne tik mūsų bendruomenę, bet ir lietuvių bendruomenes visame pasaulyje.

ILB glaudžiai bendradarbiauja su URM Užsienio lietuvių departamentu. Susitikimo akimirka

Šiuo metu mūsų bendruomenėje yra beveik 600 tautiečių. Žinoma, ne visi yra vienodai aktyvūs, vieni dalyvauja vienokio, kiti – kitokio pobūdžio renginiuose. Vieni aktyviau dalyvauja kasmetinėse šventėse – Atvelykio minėjime parke, kalėdiniuose lietuviškų patiekalų pietuose ar sekmadieniniuose piknikuose, kiti dažniau pasirodo paplūdimio tinklinio ar kvadrato varžybose, simboliniame bėgime Sausio 13-ajai paminėti, ir tai yra puiku. Sėkmę lemia įvairovė, svarbu, kad žmonės turi galimybę būti kartu.

Esi Lietuvių Bendruomenės Katalonijoje valdybos pirmininkas, taip pat Ispanijos Lietuvių Bendruomenės valdybos narys. Papasakok, kaip lietuviai Ispanijoje yra organizuoti, kiek yra lietuviškų organizacijų, kaip jos tarpusavyje bendradarbiauja.

Ispanijos Lietuvių Bendruomenė (ILB) veikia regioniniu pagrindu, ją sudaro Ispanijos regionų, kraštų bendruomenės. Štai keletas aktyviausių – Tenerifės, Alikantės, Valensijos, Galisijos ir, be abejo, Katalonijos regiono Barselonoje (šypsosi – aut.past.),  lietuviai taip pat buriasi Madride ir kituose vietovėse. Taigi, Ispanijos Lietuvių Bendruomenė veikia skėtiniu principu ir priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, jungiančiai lietuvių bendruomenes jau 47 šalyse. Džiugu, kad maždaug prieš dvejus metus Ispanijos Lietuvių Bendruomenė pradėjo didėti, augti ne tik kiekybiniu, bet, kas ypač svarbu, ir kokybiniu požiūriu. Tą neabejotinai lėmė aktyvūs lyderiai – regioninių bendruomenių valdybų pirmininkai, kurie suprato, kad ILB gali ir turi augti, pasiekti naują kokybinį lygmenį kuriamos vertės tautiečiams pagrindu. Šiuo metu ILB eina pokyčių keliu, kuris ne visada būna lengvas, o norimas rezultatas – greitai pasiekiamas, tačiau didelių vilčių teikia puiki, šiuolaikiška, energinga, gerus organizacinius įgūdžius turinti komanda, tai iš tiesų džiugina ir motyvuoja veikti. Džiaugiamės, kad esame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalis: tai tarsi mūsų vyresnioji sesuo ar mama, į kurią galime kreiptis turėdami klausimų, rūpesčių, dalintis gerąja praktika. Buvimas PLB dalimi taip pat suteikia unikalią galimybę bendrauti su kitų šalių lietuviais, jungtis bendriems projektams, dalintis idėjomis, vieni iš kitų mokytis ir, svarbiausia, visi drauge puoselėti tautišką dvasią. Esu laimingas galėdamas dalyvauti mūsų krašto lietuvių bendruomenėje ir įsitraukdamas į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą.

Alikantės provincijos Lietuvių Bendruomenės 2-iji gimtadienio šventė. Svečiuose (iš kairės) konsulas Valensijoje D. Šriubša ir PLB Pirmininkė D. Henke

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė organizavo pilietinę iniciatyvą „Mūsų metasDABAR2019“, prie kurios ir pas aktyviai prisidėjai. Papasakok apie šią akciją, kokių rezultatų pasiekta?

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pilietinė iniciatyva „Mūsų metasDABAR2019“ siekė skatinti po visą pasaulį migruojančius lietuvius nepamiršti savo pilietinės pareigos ir aktyviai balsuoti Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose bei paskelbtame referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo. PLB pilietinei iniciatyvai koordinuoti buvo sukurta laikinoji komisija „DABAR2019“ jungianti aktyviausius Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narius, kurie norėjo ir galėjo prisidėti prie šios iniciatyvos, padėti skleisti žinią apie balsavimo svarbą Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose bei paskelbtame referendume dėl pilietybės išsaugojimo tiek savo kraštų bendruomenėse, tiek globaliai. Mums visiems kartu pavyko pasiekti ypač gerų rezultatų – gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos atstovų rinkimuose į Europos Parlamentą buvo sulaukta rekordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo.

„Mūsų metas DABAR2019“ koordinatorių susitikimas URM

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis (2019-05-28), balsavimui užsienyje užsiregistravo 63 030 rinkėjai. Tai daugiau nei 3 kartus daugiau rinkėjų nei 2016 m. Seimo rinkimuose (2016 m. Seimo rinkimuose buvo užsiregistravę 19 207 rinkėjai). Šis rezultatas leidžia kalbėti apie dar didesnį diasporos atstovavimą Lietuvos institucijose. Ir jau šiandien, stebėdami LR Seimo komitetuose priimamus sprendimus ir tęstines PLB lyderių pastangas (ačiū jiems!), matome konkrečius darbo vaisius – tai tikrai džiugina. Tai buvo puiki patirtis dirbti su „Mūsų metasDABAR2019“ kolegomis, man teko prisidėti prie komunikacijos kanalų plėtros, savalaikės informacijos pateikimo visuomenei. Buvo labai svarbu užtikrinti, kad žmones kas dieną, kartais – net keletą kartų per dieną pasiektų pati naujausia, aktualiausia informacija ir būtų nurodomi aiškūs žingsniai (motyvuojantys judėti pirmyn – taip pat), ką reikia daryti, norint sulaukti kiek įmanoma geresnių rezultatų.

2019 m. vykusių rinkimų komisijos nariai konsulate Valensijoje: vicekonsulė Ieva Garšvaitė ir konsulas Dainius Šriubša.

Pirmą kartą dalyvavai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) pirmininkų  suvažiavime. Kokie įspūdžiai? Kokią žinią parvešite Ispanijos lietuviams?

Suvažiavime svarstėme diasporai svarbius klausimus, ateities žingsnius ir tarėmės, kaip veikti toliau, kokie sprendimai mums gali būti svarbūs, ieškojome naujų įrankių informacijai pateikti, diskutavome dėl PLB ateities, pilietybės išsaugojimo ir kitomis temomis. Iš šio suvažiavimo išsivežame dar aiškesnę viziją, prie ko reikia dirbti mums, pasaulio lietuviams. Išsigryninome, kokios yra nūdienos diasporos realijos, tendencijos, kas yra svarbu pasaulio lietuviams, ką reiktų keisti veikloje ir į ką reiktų sutelkti dėmesį. Suvažiavimo metu parengėme tam tikras rekomendacijas ir išvykstame dar labiau sustiprėję kaip komanda, pažinę vienas kitą gyvai, akivaizdžiai, turėję galimybę įsitikinti, kad komandinis darbas gali duoti konkrečių rezultatų. Suvažiavime priimtomis išvadomis, išgvildentomis įžvalgomis remsimės ir besikeičiančioje, stiprėjančioje Ispanijos Lietuvių Bendruomenėje.

PLB ir PLJS lyderių suvažiavimo Nidoje akimirka. Asm. archyvo nuotraukos

Tokie suvažiavimai yra ypač reikalingi ir smagu, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė deda dideles pastangas juos organizuoti. Esame dėkingi ir valstybės institucijoms Lietuvoje, dirbančioms su diaspora: Užsienio reikalų ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitiems partneriams, bendraminčiams, kurie vertina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pastangas ir tvirtą ryžtą eiti pirmyn.

Kas Tau yra Lietuva?

Man pirmiausia tai – pasaulio Lietuva, globali Lietuva. Be jokios abejones, Lietuva yra ta vieta, į kurią visada gera grįžti, kuri neprarado ir niekada nepraras savo tautinio identiteto, tautinės dvasios ir visada bus tėvynė. Šiandien lietuviai gyvena pabirę po platų pasaulį, susibūrę į lietuvių bendruomenes, kurios įsteigtos net 47 šalyse. Bendraudami su lietuviais MES turime vieną atsakymą – mūsų Lietuva yra viena, pasaulio Lietuva.

Ačiū už pokalbį.

Kalbino Virginija Grybaitė

pasauliolietuvis.lt

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Mielai pasidalysime svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.