Sekite mus

PLB valdybos pozicija dėl Astravo atominės elektrinės statybos

2020-04-22 753 Views

Atsižvelgiant į Astravo atominės jėgainės keliamas grėsmes, pritariame, kad PLB 1) kviestų visų Lietuvos valdžios institucijų vadovus ir politinių partijų lyderius siekti nacionalinio susitarimo dėl Lietuvos veiksmų strategijos Astravo jėgainės atžvilgiu ir remtų bendras Lietuvos pastangas apsisaugoti nuo Astravo jėgainės keliamų grėsmių, 2) kviestų kraštų lietuvių bendruomenes (ypač Europos kontinente) pasekti JAV LB pavyzdžiu (žr. JAV LB Tarybos priimtą rezoliuciją žemiau) ir raginti savo narius pagal galimybes atkreipti savo šalyse valdžios institucijų dėmesį į Astravo jėgainės nesaugumą ir keliamas grėsmes. JAV LB Tarybos 2019 m. spalio mėn. sesijoje priimta rezoliucija dėl Astravo jėgainės: „Atsižvelgiant į Lietuvos Prezidento raginimą „siekti Europos Sąjungos lygiu apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taip pat užtikrinti, kad nebūtų perkama jose pagaminta energija“, įpareigoja JAV LB raginti JAV lietuvius kreiptis į JAV kongresą bei dabartinę administraciją dėl paramos šiai Lietuvos pozicijai.