Sekite mus

PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Vasario 16-tosios proga

2023-02-14 694 Views

Mielieji lietuviai pasaulyje,

Vasario 16-oji – tai lietuvių tautos apsisprendimas eiti nepriklausomybės keliu ir turėti savo valstybę.

Šiandiena noriu palinkėti Jums to ko linki man Lietuvos vėliavos spalvos:

Geltona – šviesos,
Žalia – vilties,
Raudona – aistros gyventi ir kurti.

Ukrainai, linkiu pergalės, nes jie, kaip ir mes apsisprendė būti laisvi. O pasauliui linkiu nepavargti kovoti už taiką.

PLB valdybos vardu sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Vasario 16-ąja.

Dalia Henke