Sekite mus

PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Tarptautinės mokytojų dienos progra

2022-10-05 284 Views

„Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu visus mokytojus ir ypatingai tuos kurie dirba lituanistinėse mokyklose ir perduoda lietuvišką žodį, mūsų tradicijas mūsų ateities kartoms. Ačiū jums! Būkite sveiki, laimingi ir saugūs“, – sveikina PLB pirmininkė Dalia Henke.