Sekite mus

PLB kreipimasis į Lietuvos politines partijas

2020-05-28 546 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) remiasi etnokultūriniu, o ne pasaulėžiūriniu pagrindu ir siekia dviejų pagrindinių tikslų: tautinės tapatybės išlaikymo ir galimybės įsitraukti į Lietuvos gerovės kūrimą.

PLB Konstitucijoje yra skelbiama: „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas nesieja savęs nei su kokia nors viena politine partija, grupe ar judėjimu, nei su kokia nors viena idėja bei pasaulėžiūra, nei su kokia nors viena religija. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo pagrindinis tikslas ir darbų atrama yra Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė.“

Vienas tikslas lemia kitą. Jei susilpnės lietuvio tapatybė diasporoje, negalėsime tikėtis jos sėkmingo įsitraukimo į Lietuvos gerovės kūrimą. Tad, siekiant sėkmingai įgyvendinti šiuos tikslus, būtina palaikyti glaudų ryšį su Lietuvos valstybinėmis ir vyriausybinėmis institucijomis, politinėmis partijomis ir plataus spektro nevyriausybinėmis organizacijomis.

Kreipiamės į Lietuvos politinių partijų valdybas ir prašome į savo partijų programas įtraukti šiuos PLB, kaip diasporos telkėjos, prioritetus:

  • tautinės tapatybės puoselėjimas diasporoje; lietuvių kalbos išlaikymas, dėmesys ir parama lituanistiniam švietimui, kultūros, tradicijų ir istorinės atminties puoselėjimas;
  • prigimtinės pilietybės išlaikymas, priėmus kitos šalies pilietybę;
  • abiejų dabar veikiančių bendrų komisijų išlaikymas: LRS ir PLB bei Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos (ULRKK su LRV);
  • Lietuvos valstybės pažangos strategijoje ryšio su diaspora išlaikymas ir stiprinimas kaip prioritetinė nuostata ir uždavinys;
  • po pasaulį migruojančių LR piliečių dalyvavimo LR rinkimuose ir referendumuose supaprastinimas, kad piliečiai ir būdami užsienyje galėtų balsuoti lengvai, patogiai ir saugiai, įskaitant ir galimybę balsuoti internetu.