Sekite mus

PLB Ateities Fondas

2021-09-14 707 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos (PLB) iniciatyva 2020 m. sausio 11 d. Lietuvių Fondo apimtyje įsteigtas naujas vardinis fondas – PLB ateities fondas. Šis fondas padės Pasaulio Lietuvių Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus – remti lietuvių bendruomenės veiklą visame pasaulyje.

Fondui įsteigti surinkta 13 tūkst. JAV dolerių.

Fondo įkūrimui aukojo:

Vida Bandis – 5000 JAV dolerių:

1000 JAV dolerių:

  • Jūratė Caspersen
  • Dalia, Melanie ir Jonas Henke
  • Gintaras Karosas
  • Ramūnas ir Skirma Kondratas
  • Aušrelė Liulevičienė
  • Gintaras ir Skirmantė Marijauskai
  • Timothy ir Daina Smith
  • JAV lietuvių bendruomenės Arizonos apylinkė

Dėkojame aukojusiems!

Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio fondo kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą neliečiamą. PLB
ateities fondą administruos Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti naujai įkurtą fondą įnašais.
Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui

AUKOTI