Sekite mus

Pirmieji lietuvių bendruomenės kūrimosi žingsniai Paragvajuje

2020-06-21 1132 Views

Lietuvos garbės konsulas Paragvajuje  Walter Ismachowiez jau metus eina savo pareigas ir iš visų jėgų stengiasi aktyvinti su lietuviškumu susijusią veiklą – tai ir turizmo saitai su Lietuva, ir dalykiniai susitikimai. Pernai konsulate buvo tik keletas lietuviškų šaknų turinčių asmenų, tačiau dabar, talkinant Paragvajuje dirbančiai anglų kalbos mokytojai Gintarei Dičkutei, lietuviškos kilmės asmenų atrasta daugiau.

Gintarė Dičkutė mielai mokytų lietuvių kalbos visus norinčius, būtent apie tai ji ir svajoja, o konsulas Walter Ismachowiez sakosi tapsiąs pirmuoju mokiniu, kai tik bus tokia galimybė. Nuvykti mokytis lietuvių kalbos į Lietuvą, Vilniaus universitetą iš Paragvajaus gana keblu, o finansavimo iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos yra vis mažiau. Štai šiemet lėšų neskirta net dviems žmonėms, panorusiems vykti mokytis lietuvių kalbos. Tad svarbu ieškoti įvairių galimybių, bendradarbiauti su Argentinos, Brazilijos lietuviais, o taip pat pasinaudoti virtualių mokymų galimybe.

Argentinoje nuotoliniuose lietuvių kalbos kursuose šiemet dalyvavo daugiau žmonių nei bet kada iki šiol – tai tam tikras šalutinis karantino  poveikis, pasitarnavęs lietuvybei, sako Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Juan arba lietuviškai Jonas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės plėtros komisijos narys ir daug patirties turintis buvęs Argentinos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas. Jis ir inicijavo susitikimą su Paragvajaus lietuviais ir garbės konsulu, o netrukus planuoja susitikimą ir su Čilės lietuviais.

Nuotoliniame susitikime Zoom platformoje  taip pat dalyvavo PLB plėtros komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir šios komisijos narė, Norvegijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Lina Baltrukonienė.