Sekite mus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė smerkia Rusijos agresiją ir karinius veiksmus prieš Ukrainą

2022-02-25 608 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atviras kreipimąsis:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu reiškiame solidarumą su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

Kartu su visu demokratiniu pasauliu smerkiame Rusijos agresiją ir karinius veiksmus prieš Ukrainą.

Besąlygiškai palaikome nepriklausomos Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą ir drąsius bei taikius jos žmones, ypač Ukrainos lietuvių bendruomenę.

Tik vieningai ir kartu veikdami galime pasipriešinti karui, kuris kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Lietuvos bei Baltijos šalių saugumui, Europai ir visam pasauliui.

Kreipiamės į visus pasaulio lietuvius ir lietuvių bendruomenes prašydami aktyviai raginti gyvenamų šalių vyriausybes solidarizuotis su Ukraina ir palaikyti jos žmonių siekius apginti savo valstybę.

Pagarbiai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu

Dalia Henke
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

……………………………………………………………………

The Lithuanian World Community condemns Russia’s aggression and military action against Ukraine

Public Statement

On behalf of the Lithuanian World Community, we express our solidarity with the President of the Republic of Lithuania, the Seimas of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Lithuania.

Together with the entire democratic world, we condemn Russia’s aggression and military action against Ukraine.

We unconditionally support the sovereignty, territorial integrity and courageous and peaceful people of the independent State of Ukraine, and especially the Lithuanian community in Ukraine.

We can only resist the war that threatens not only Ukraine but also the security of Lithuania and the Baltic States, Europe and the world if we act unanimously and stand together.

We appeal to all Lithuanians and Lithuanian communities around the world to actively urge the governments of their countries of residence to show solidarity with Ukraine and to support the aspirations of its people to defend their country.

Dalia Henke
President of Lithuanian World Community on behalf of the Board of the Lithuanian World Community