Sekite mus

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdyje aptarta pažanga diasporos politikos įgyvendinimo srityje ir parama Ukrainai

2022-12-16 214 Views

Gruodžio 16 d. įvyko Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pirmininkaujamos Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kurio metu aptarta pažanga diasporos politikos įgyvendinimo srityje ir Lietuvos Respublikos bei Lietuvos diasporos parama Ukrainai.

„Kadangi artėja šv. Kalėdos ir laukia Kalėdų stebuklas, tad kitų metų viltis ir vienintelis palinkėjimas – Ukrainos pergalė. Pergalė šlykštaus melo ir brutalaus žiaurumo kare, kurį turi laimėti Ukraina, turime laimėti prieš Rusijos agresorių mes visi, – teigė komisijos pirmininkę pavaduojanti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. – Mūsų visų pareiga išlieka, kad ir gyvenant gal kiek toliau nuo karo zonos, skleisti teisingumo ir neišvengiamos Ukrainos pergalės žinią. Turime nepavargti remti Ukrainą. Dėkoju visiems lietuvių bendruomenių nariams, pavieniams asmenims už solidarumą ir už visokeriopą telktį Ukrainai. Svarbiausia – nesustokime!“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei surinkus informaciją apie kraštų lietuvių bendruomenių paramą Ukrainai, identifikuojama nuo pat karo pradžios teikiama įvairialypė pagalba Ukrainai:

  1. Politinė, visuomeninė parama;
  2. Humanitarinė;
  3. Finansinė;
  4. Visapusiška pagalba karo pabėgėliams ir nuo karo nukentėjusiems žmonėms;
  5. Dezinformacijos ir melagienų apie karą atskleidimas;
  6. Lietuviai iš įvairių valstybių vyksta į Ukrainą padėti kariauti.

Posėdyje Ministrė Pirmininkė pristatė ir Lietuvos Vyriausybės darbus remiant Ukrainą Rusijos karinės agresijos akivaizdoje, padėkojo diasporai už drąsiai reiškiamą pilietinę poziciją bei teikiamą paramą Ukrainai ir ukrainiečiams.

Aptariant nuveiktus darbus įgyvendinant Vyriausybės programą diasporos politikos srityje, premjerė I. Šimonytė, taip pat švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis pristatė XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus diasporai aktualiausiais klausimais: stiprinant lituanistinį švietimą užsienyje, siekiant įtraukti diasporą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą bei įgyvendinant „sugrįžtančios Lietuvos“ idėją. Taip pat posėdyje aptartas pasirengimo referendumui dėl daugybinės pilietybės įteisinimo procesas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė paminėjo, kad taip pat svarbu telkti dėmesį ne tik į aukštos kvalifikacijos žmonių pritraukimą į Lietuvą, bet ir apskritai teikti visokeriopą paramą visiems norintiems sugrįžti diasporos lietuviams ir jų šeimoms. Taip pat siūloma apsvarstyti inicijuoti nuotolinį protų sugrįžimą į Lietuvą, diasporos lietuvių įdarbinimą Lietuvoje jiems gyvenant užsienio valstybėse.

Premjerė pažymėjo, kad ši Vyriausybė toliau didelį dėmes skirs diasporos politikai, sieks stiprinti valstybės ir gausių, plačiai po pasaulį pasklidusių lietuvių bendruomenių ryšį bei kiek įmanoma labiau didinti paslaugų prieinamumą Lietuvos diasporai.

Posėdžio metu užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pristatė Užsienio reikalų ministerijos parengtą Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022-2030 metams veiksmų plano projektą 2023-2025 m., pabrėžė, kad į jo įgyvendinimą jau įsitraukė 32 valstybės institucijos ir 18 savivaldybių ir sakė, kad jog ateityje šis skaičius turėtų dar didėti.

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro septyni Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos Respublikos ministerijų ir įstaigų, kitų diasporos organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Jos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos ir jos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano bei jo vykdymo.

Primename, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė iki 2023 m. sausio 6 d. renka aukas Ukrainos lietuviams: https://plb.lt/donate/ (norint auką atlikti kortele, rinkitės PayPal opciją, kurioje suteikta galimybė pasirinkti mokėjimo kortelę neregistruotiems PayPal naudotojams)

Visos šventiniu laikotarpiu į PLB sąskaitą surinktos lėšos bus skirtos Ukrainoje gyvenantiems lietuviams įsigyti pirmojo būtinumo prekių ir reikmenų.

Parengta remiantis posėdžio metu vykusiomis diskusijomis ir LR Vyriausybės informacija.