Sekite mus

Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai

2021-04-21 979 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimo 2018 m. priimtos rezoliucijos pagrindu reiškiame solidarumą ir paramą Ukrainai šiomis dienomis, jos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui, paremtą abipusiu supratimu, interesais, įsipareigojimais, pagarba ir vertybėmis;

vertiname tvirtą ir nepalaužiamą ukrainiečių tautos ryžtą ginti Tėvynę nuo išorinės agresijos ir telkti visas jėgas laisvės išsaugojimui ir šalies atkūrimui bei palaikome Ukrainos ekonominio atsigavimo planą;

skatiname lietuvius visame pasaulyje prisidėti prie pasaulio ukrainiečių bendruomenės Ukrainai skirtų projektų įgyvendinimo bei kviečiame kitų šalių bendruomenes veikti kartu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu

Dalia Henke
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

2021-04-20

 

SOLIDARITY AND SUPPORT FOR UKRAINE

In 2018 the Lithuanian World Community XVI Parliament in Vilnius passed a resolution expressing solidarity and support for Ukraine in its
quest for independence, sovereignty and territorial integrity, based on respect, mutual understanding, interests and commitments.
We, the Lithuanian World Community, support the strong and unbreakable determination of the Ukrainian people to defend their homeland against
external aggression and to join forces to preserve freedom, national values and economic recovery.
We encourage Lithuanians around the world to contribute to the world’s Ukrainian community’s projects for Ukraine and we invite other world
communities to work together with them.

On behalf of the Board of the Lithuanian World Community,

Respectfully yours,

Dalia Henke
President, the Lithuanian World Community