Sekite mus

Dalia Henke. Šv. Velykos – kaip atskaitos taškas vilčiai ir ramybei, kurios dabar ypač reikia visiems

2022-04-22 304 Views

Šv. Velykos, kaip atskaitos taškas vilčiai ir ramybei, kurios dabar ypač reikia visiems. Ir tiems, kurie kovoja už savo ir mūsų laisvę Ukrainoje, ir tiems, kurie visomis išgalėmis remia drąsius kovotojus ir tuos, kurie bėga nuo karo siaubo Ukrainoje.

Pagrindinė užduotis politikams ir tiems, kurie daro sprendimus, kad kuo greičiau baigtųsi šis karas.

Dėkoju už visokeriopą telktį Ukrainai, svarbiausia – nesustokime! Ukraina tikrai laimės, padėkime jos didvyriams. Padėkime bėgantiems nuo karo baisybių, kad jaustųsi saugiai.

Užsienyje gyvenantys lietuviai teikia visokeriopa humanitarinę pagalbą Ukrainai: renkamos lėšos ir finansiškai remiami įvairūs projektai, perkami ir siunčiami medikamentai, tvarsčiai, higienos priemonės, vaikams maistas, kariuomenei apsaugos liemenės, apranga ir kiti reikmenys.

Daug kas priglaudė pas save mamas su vaikais, moteris ir aktyviai remia bėgančius iš Ukrainos.

Vykdoma ir aktyvi politinė parama: organizuojami mitingai, juose aktyviai dalyvauja lietuviai, rašomi laiškai ir kreipimaisi į gyvenamųjų šalių vadovybes bei žiniasklaidą, NATO, Raudonąjį kryžių, JTO, kovojama su dezinformacijos, daromas viešas spaudimas kompanijoms, kurios dirba Rusijoje ir taip toliau.

Lietuvos diasporos telktis Ukrainai galimai viršijo visus lūkesčius. Kaip prieš 1990 m., taip ir šiomis savaitėmis įrodėme, kad Lietuvos diaspora ginsis ir gins Lietuvą, taip kaip dabar Ukrainą.

Tad palinkėkime vieni kitiems drąsos, susitelkimo, ramybės ir sveikatos. Viltingų ir šviesių šventų Velykų!