Sekite mus

Aktualu

PLB Visuomeninių reikalų komisijos vadovė Irma Petraitytė-Lukšienė įsitikinusi, kad 2022 metais ypač svarbi vertybė – laisvės ir demokratijos stabilumas

2022-10-27 160 Views Vokietija

Savo konstruktyvioje ir įkvepiančioje kalboje, pasakytoje XVII PLB Seime, į kurį atvyko kaip Vokietijos lietuvių bendruomenės atstovė, Irma Petraitytė-Lukšienė pabrėžė, kad „patriotizmas, susitelkimas ir pilietinis pasipriešinimas, aktyvus ir atsakingas veikimas Lietuvos saugumo klausimais yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės genuose. Ant šių pamatų kūrėsi PLB, tokia ji išliko visu Šaltojo karo laikotarpiu. Pilietinis pasipriešinimas Pasaulio Lietuvių Bendruomenei

Skaityti plačiau

Sveikiname ukrainiečius su Nepriklausomybės diena / Вітаємо українців з Днем Незалежності

2022-08-24 162 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sveikina ukrainiečius su jų Nepriklausomybės diena. Išreiškiame solidarumą ir paramą ukrainiečių tautai vardan demokratijos, laisvės ir taikos. Ukrainiečiai parodė pasauliui, kad kovos už šias vertybes. Mes, lietuviai, palaikome visa širdimi Ukrainą! SLAVA UKRAINI! PLB XVII Seimas priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos palaikymo: DĖL UKRAINOS PALAIKYMO ————————————————————————————————————————————————————————- The Lithuanian World Community congratulates the Ukrainian

Skaityti plačiau

Susitikimas su LR Krašto apsaugos ministerija: aptarti strateginiai planai ir PLB dalyvavimas stalo pratybose

2022-08-14 188 Views

Vienas pagrindinių PLB tikslų ateinantiems 3 metams: veiksmingas diasporos piliečių įsitraukimas į šalies gynybą ir efektyvus potencialių agresorių atgrasymas. rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje privalome išlikti budrūs, atsparūs hibridinėms atakoms ir pasirengę pilietiniam pasipriešinimui. Aktyvi, kritiškai mąstanti, gintis gebanti ir pasiruošusi visuomenė gali suveikti kaip atgrasymo priemonė. Potencialūs agresoriai, matydami visuomenės pasiryžimą priešintis, gali būti

Skaityti plačiau

Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII Seime išrinkta nauja valdyba ir pirmininkė

2022-07-25 797 Views

Liepos 20 d. PLB XVII Seimo nariai, vedami simbolinio šių metų šūkio “Quo Vadis PLB”, trečiai kadencijai pirmininkę išrinko Dalią Henkę. Naujoje valdyboje iš viso dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų. „Lenkiuosi ir dėkoju už Seimo pasitikėjimą. Norėčiau mums visiems, Lietuvos ir pasaulio lietuviams, palinkėti vienybės ir dar labiau telktis, nes reikia nugalėti agresorių.

Skaityti plačiau

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai rinksis į PLB XVII Seimą Vilniuje

2022-07-13 347 Views

Liepos 17–21 dienomis Vilniuje vyks Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XVII Seimas. Į PLB Seimo posėdžius suvažiuos lietuvių bendruomenių atstovai iš 36 pasaulio šalių. PLB XVII Seimo tema „QUO VADIS, Pasaulio Lietuvių Bendruomene.“ Dalyvių laukia pranešimai ir diskusijos apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dabartį, PLB tikslus ir uždavinius 2022–2025 m. Seimo programoje: pilietybė, lietuvių bendruomenių stiprinimas, lituanistinis

Skaityti plačiau

Dalia Henke. Šv. Velykos – kaip atskaitos taškas vilčiai ir ramybei, kurios dabar ypač reikia visiems

2022-04-22 262 Views

Šv. Velykos, kaip atskaitos taškas vilčiai ir ramybei, kurios dabar ypač reikia visiems. Ir tiems, kurie kovoja už savo ir mūsų laisvę Ukrainoje, ir tiems, kurie visomis išgalėmis remia drąsius kovotojus ir tuos, kurie bėga nuo karo siaubo Ukrainoje. Pagrindinė užduotis politikams ir tiems, kurie daro sprendimus, kad kuo greičiau baigtųsi šis karas. Dėkoju už visokeriopą

Skaityti plačiau

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia viso pasaulio lietuvius prisidėti prie paramos Ukrainai

2022-04-08 198 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba kviečia viso pasaulio lietuvius prisidėti prie paramos Ukrainai.  

Skaityti plačiau

PLB valdybos kreipimasis į Rusijos ir Baltarusijos lietuvius

2022-03-16 532 Views

Dar neužgijus Antrojo pasaulinio karo žaizdoms, Europoje atsivėrė naujas karas. Taiki ir suvereni Ukraina pirmoji turi atlaikyti Rusijos agresijos antpuolį. Gatvėse ir rūsiuose žūsta vaikai, moterys, seneliai. Ar jūs žinote kas vyksta Ukrainoje? Ar žinote, kad Putinas, padedant Lukašenkai, pradėjo karą? Rusija įsiveržė į Ukrainą. Rusijos armija griauna Ukrainos miestus, sprogdina gyvenamuosius namus, mokyklas, žudo

Skaityti plačiau

PLB pirmininkės D. Henke sveikinimas Kovo 11-osios proga

2022-03-10 181 Views

Skaityti plačiau

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė smerkia Rusijos agresiją ir karinius veiksmus prieš Ukrainą

2022-02-25 490 Views

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atviras kreipimąsis: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu reiškiame solidarumą su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Kartu su visu demokratiniu pasauliu smerkiame Rusijos agresiją ir karinius veiksmus prieš Ukrainą. Besąlygiškai palaikome nepriklausomos Ukrainos suverenitetą, teritorinį vientisumą ir drąsius bei taikius jos žmones, ypač Ukrainos lietuvių bendruomenę. Tik vieningai ir

Skaityti plačiau